Sabiedriska ēka

Pie sabiedriskajām ēkām pieder nedzīvojamas, publiskas nozīmes ēkas: viesnīcas, administratīvās, tirdzniecībai, pakalpojumiem, ēdināšanai, transportam, kultūrai, izglītībai (zinātnei), ārstniecībai, atpūtai, sportam, kā arī speciālām vajadzībām paredzētas ēkas un noliktavas.

Ēkas ir jāprojektē, jāceļ un jāekspluatē tā, lai atbilstu uz tām attiecināmajiem reglamentējošajiem normatīvajiem celtniecības, vides aizsardzības, higiēnas un veselības, siltuma saglabāšanas, ugunsdrošības un citiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem vai rekomendācijām.

Izvēlieties ēkas konstrukciju