Rūpniecības ēkas

Pie sabiedriskajām ēkām pieder nedzīvojamas, publiskas nozīmes ēkas: viesnīcas, administratīvās, tirdzniecībai, pakalpojumiem, ēdināšanai, transportam, kultūrai, izglītībai (zinātnei), ārstniecībai, atpūtai, sportam, kā arī speciālām vajadzībām paredzētas ēkas un noliktavas.. Rūpnīcu kūpošie skursteņi, saceļamais troksnis, izejvielas un produkciju pārvadājošas kravas mašīnas, atkritumu kalni un acīmredzams milzīgs enerģijas patēriņš – tas viss regulāri piesaista sabiedrības uzmanību, tāpēc pareiza rūpnīcu projektēšana ir īpaši svarīga gan no sociālā, gan no komunikatīvā, gan no praktiskā viedokļa.

Mūsdienu rūpnīcām jālien vai no ādas ārā, lai pierādītu, ka to īpašnieki dara visu, lai aizsargātu vidi. Tāpēc rūpnīcu celtniecībai izvēlētajiem materiāliem ir jāatbilst īpaši augstiem ekoloģijas kritērijiem. „ROCKWOOL Group“ piešķir ekoloģiska izstrādājuma deklarācijas. Veicot ēkas novērtējumu, šīs deklarācijas tiek ņemtas vērā kā apstiprinājums, ka mūsu produkti ir nekaitīgi videi un pozitīvi ietekmē ēkas efektivitāti. Tas ir tāpēc, ka ievērojami vairāk enerģijas tiek ietaupīts, kad tā tiek izmantota, nekā tad, kad tā nepieciešama mūsu produktu ražošanai.

Izvēlieties ēkas konstrukciju