Daudzdzīvokļu māja

Pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām pieder ēkas ar trijiem vai vairākiem stāviem. Pie šīs kategorijas tāpat pieder ēkas, kurās dzīvo dažādu sociālo grupu personas: kopmītnes, bērnu nami, patversmes, aizbildniecības mājas, ģimeņu mājas, klosteri.

Ēkas ir jāprojektē, jāceļ un jāekspluatē tā, lai atbilstu uz tām attiecināmajiem reglamentējošajiem normatīvajiem celtniecības, vides aizsardzības, higiēnas un veselības, siltuma saglabāšanas, ugunsdrošības un citiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem vai rekomendācijām.

Izvēlieties ēkas konstrukciju